In Nederland al 3,4 miljoen e-bikes

  • Geplaatst op
In Nederland al 3,4 miljoen e-bikes

De nieuwste, jaarlijkse uitgave van Mobiliteit in Cijfers Tweewielers is uit: editie 2022-23.

De RAI Vereniging en BOVAG stellen hierin de meest actuele markteconomische cijfers beschikbaar over onder meer fietsen, e-bikes, brommers en motoren. Daaruit blijkt dat het aantal verkochte duurdere fietsen toeneemt. Daaronder natuurlijk veel elektrische fietsen. Er zijn er in ons land drieënhalf miljoen.

Het aandeel verkochte fietsen en e-bikes in het hogere segment steeg met 15 procent als het gaat om aanschafprijzen vanaf € 2700,-, in de periode tussen in 2017 en 2021. Namelijk van 4 naar 19 procent. Verder is sinds 2015 het aantal e-bikes in ons land verdrievoudigd: naar 3,4 miljoen exemplaren in 2021.

Verder tonen de cijfers dat er in 2021 ten opzichte van 2020 8 procent méér bromfietsen verkocht zijn.

Duurdere fietsen: 15% groter marktaandeel

Mobiliteit in Cijfers Tweewielers van de BOVAG en Rai Vereniging brengt verder onder meer de volgende ontwikkelingen in kaart. In 2021 daalde het aantal verkochte nieuwe fietsen in Nederland met een aantal van 175.000, vergeleken met het coronajaar ervóór; 2020. Toch is Nederland in Europa nog altijd de nummer drie qua verkoop van e-bikes. Duitsland en Frankrijk gaan ons fietsland nog vóór, waarbij aangetekend dat het landen zijn met veel meer inwoners.

De elektrische fiets is met het genoemde aantal van 3,4 miljoen onverminderd populair. Het draagt voor een belangrijk deel bij aan de vermelde stijging van 15 procent van het aantal fietsen met aanschafprijs van minimaal de € 2700,-. Daarbij komt ook nog een huidig aantal (in 2022) van bijna 30.000 speed pedelecs. Ook daar is een grote groei zichtbaar: in 2020 was dat nog maar ongeveer twee derde.

Nog altijd meer fietsen dan inwoners in Nederland

En überhaupt het totaal aantal fietsen in Nederland? Dat zijn er nog altijd veel méér dan het aantal inwoners. In 2021 betrof dat namelijk een aantal van 23,4 miljoen. De allereerste keer dat BOVAG en RAI Vereniging de cijfers samenstelden, in 2000, was dat nog een derde minder.

E-bike producten

 

Andere cijfers, aangaande snorfietsen, bromfietsen en motorfietsen, geven het volgende aan. Een piek in de verkoop van snorfietsen in 2020 was waarschijnlijk het gevolg van de Covid-pandemie en bijgaande maatregelen in het ov. In 2021 daalde dat aantal alweer met 20 procent. Dit laatste was waarschijnlijk het gevolg van de plicht om een helm te dragen. Het aantal verkochte bromfietsen steeg in 2021 echter; met 8 procent ten opzichte van 2020. En als je de hoeveelheid verkochte motoren in 2021 vergelijkt met tien jaar geleden, dan kom je uit op een stijging van ruimschoots 40 procent, tot een aantal van ruim 15.000.

Producten voor de e-bike

Fietsparadijs.com heeft voor alle eigenaren van de al maar liefst drieënhalf miljoen e-bikes veel producten om het elektrisch fietsen nog veiliger, leuker en makkelijker te maken.