Minder diefstal, méér fietsen!

Minder diefstal, méér fietsen!

De Week van de Veiligheid. Het zit er voor 2018 weer op. Van 8 t/m 14 oktober zijn er landelijk veel bruikbare tips en conclusies voor het voetlicht gebracht, óók met betrekking tot fietsdiefstal.

De jaarlijkse Week van de Veiligheid. Van de GOAL- en RAAK-principes die eenieder zich even eigen zou moeten maken tot aan een daling van het aantal fietsdiefstallen én een stijging van de bereidheid tot het doen van aangifte: in de afgelopen week zijn er landelijk weer de nodige bruikbare tips en conclusies naar voren gekomen. 

Het GOAL-principe? Handel bij ongenode gasten als volgt: Groet, maak Oogcontact, vergeet niet hem of haar Aan te spreken én om goed te Luisteren. Want als je iedereen gastvrij ontvangt, zijn dieven niet meer anoniem. Het RAAK-principe? Zou u ooit worden overvallen, dan luidt het duidelijke advies: Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en goed Kijken.

Veiligheidstips
Wijzig ook regelmatig je wachtwoorden; u hebt het ongetwijfeld al vaker gehoord, en niet voor niets. Want cybercrime komt veel meer voor dan u denkt. Het zijn veiligheidstips die ondernemers en particulieren voorbereiden op criminaliteit. Ze zijn ook rustig na te lezen, daar waar gewenst via een uitgebreide toelichting.

Centrum Fietsdiefstal
Tijdens de Week van de Veiligheid 2018 kwam ook het congres '10 jaar Centrum Fietsdiefstal' aan bod. Want één van de meest voorkomende criminele activiteiten bestaat uit het ontvreemden van deze tweewielers, waaronder ook steeds meer dure, elektrische varianten. Het Centrum Fietsdiefstal uitte ook tijdens de Week van de Veiligheid de wens om vooral het fietsgebruik te doen stijgen - en dan moet aan de andere kant natuurlijk ook het aantal fietsdiefstallen omlaag.

Aantal fietsdiefstallen
Wat dat betreft is er mede dankzij het gebruik van goede fietssloten ook redelijk positief nieuws. Het Centrum gaf aan dat in de voorbije tien jaar het aantal fietsdiefstallen is gedaald van 800.000 naar 500.000. Bovendien is de zogeheten aangiftebereidheid gestegen van 20 procent naar 25 procent. De website van de Week van de Veiligheid meldt dat dit percentage nog verder zal stijgen, doordat steeds meer fietsen via digitale methoden te traceren zullen zijn.

10 jaar: 2008 - 2018
Ondertussen blijft het expertisecentrum Centrum Fietsdiefstal zijn werk doen; al sinds 2008 toen veertien publieke en private partijen een convenant opstelden voor de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Onder andere een gemeentelijk stappenplan en het inzetten van promotieteams en lokfietsen dragen hieraan bij. 

Fietssloten: welke en hoe te gebruiken?
Zie ook onderstaande video voor een impressie van de Week van de Veiligheid en het onderwerp van fietsdiefstal-preventie. Tip: lees ook deze informatiepagina: Welk slot op de elektrische fiets?.