Meer Nederlanders op de fiets

  • Geplaatst op
Meer Nederlanders op de fiets

Overheden en diverse organisaties willen zich de komende jaren gezamenlijk inzetten voor een vermeerdering van het aantal fietsers in Nederland. Deze ambitie is vastgelegd in de Tour de Force, waarvan nu de tweede 'etappe' is ondertekend.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met 23 organisaties de tweede etappe van de Tour de Force ondertekend. Het doel van deze tweede etappe is om de komende jaren nog meer Nederlanders te stimuleren om de fiets te pakken. Belangrijke speerpunten van de tweede etappe van de Tour de Force zijn onder andere het verbeteren van fietsroutes en fietsparkeermogelijkheden en betere ontsluiting van mobiliteitsknooppunten.

 

De Tour de Force is een samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstituten en diverse andere platforms die zich gezamenlijk inzetten voor een duurzaam, fietsend Nederland. Naar verwachting zal de fiets de komende jaren steeds populairder worden. Het huidige mobiliteitsnetwerk is echter niet altijd even goed op fietsers ingericht. Om het aantal fietsers in Nederland te stimuleren en de fietsveiligheid te kunnen garanderen is dus actie nodig.

 

20 procent meer fietsers in 2027 dan in 2017

De doelstelling van de tweede etappe van de Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Tour de Force wil zich in eerste instantie voornamelijk richten op fietsafstanden tot vijftien kilometer. Hiervoor moet de komende jaren met name worden geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur. Dit omvat het uitbreiden van fietspaden en de veiligheid van fietsroutes, maar ook het realiseren van meer parkeermogelijkheid voor fietsers.